O projekcie - FAMI Bezpieczna przystań

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt nr 7/14-2022/OG-FAMI „Informacja-integracja"

"Bezpieczna przystań"

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Okres realizacji projektu 1 października 2022 r. – 30 września 2023 r.
Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”

Głównym celem projektu jest podniesienie standardów usług integracyjnych na rzecz obywateli państw trzecich, w tym osób, o których mowa w Decyzji Wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców
z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony, tj. osób, które musiały opuścić Ukrainę począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. w następstwie inwazji wojskowej:
a) obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r.;
b) bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie;
c) członków rodzin osób, o których mowa w lit. a i b.
Projekt przełoży się na trwałe wsparcie procesu integracji obywateli państw trzecich, w tym osób, które musiały opuścić Ukrainę w wyniku konfliktu zbrojnego. Projekt ukierunkowany jest na ułatwienie integracji ze społeczeństwem polskim i podniesienie standardu usług integracyjnych w województwie warmińsko-mazurskim.
Działania projektu obejmą:
1. utworzenie i funkcjonowanie 2 Punktów Doradczo-Konsultacyjnych w Olsztynie i Ostródzie. Dzięki zaangażowaniu doświadczonego Partnera realizowane będzie wsparcie cudzoziemców pod względem prawnym, psychologicznym, kulturowym, językowym,
2. utworzenie i utrzymanie strony internetowej dedykowanej projektowi,
3. unowocześnienie systemów służących obsłudze obywateli państw trzecich poprzez utworzenie sześciostanowiskowej infolinii dla grupy docelowej, której zadaniem będzie udzielanie kompleksowej informacji cudzoziemcom, remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników infolinii, doposażenie stanowisk w sprzęt IT, przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych.

Udostępnij