DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - FAMI Bezpieczna przystań

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Deklaracja dostępności serwisu https://fami.uw.olsztyn.pl/

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ Projekt "Informacja - integracja" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony internetowej https://fami.uw.olsztyn.pl/  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://fami.uw.olsztyn.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Od dnia 1.01.2023 zapewniamy dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online poprzez połączenie z usługą Tłumacz Migam. Usługa dostępna ze serwisu Warmińsko-Mazurskiego Urządu Wojewódzkiego w Olsztynie
Link do połączenia znajduje się w prawym górnym rogu strony internetowej. 
Usługa działa od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 16:00.
Tłumacz po nawiązaniu połączenia wideo przez stronę internetową wykona połączenie telefoniczne w imieniu osoby niesłyszącej.
Usługa działa wprost z przeglądarek internetowych bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dot. dostępności  odpowiada: Urszula Kalinowska - koordynator dostępności w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 89 5232777

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Adres: Al. Marsz. J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 89 5232 260

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, al. M.J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Do budynku prowadzą 3 wejścia dla klientów: dwa od ul. Kopernika oraz jedno od al. Piłsudskiego. Do trzech wejść prowadzą schody. Przy dwóch wejściach  znajdują się podjazdy dla wózków. Podjazdy znajdują się przy wejściach, w pobliżu których klienci rozwiążą najwięcej spraw. Posiadamy w wyposażeniu schodołaz, który zapewni dostęp osoby poruszającej się na wózku wejście na scenę w sali konferencyjnej przy asyście przeszkolonego pracownika. Również w wyposażeniu urzędu znajduje się wózek inwalidzki, który w każdym momencie może być udostępniony.

Budynek posiada trzy dźwigi osobowe z komunikatami głosowymi oraz alfabetem Braille`a.

Dźwigi zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń (poza nielicznymi technicznymi) na wszystkich kondygnacjach budynku. W wypadku braku zasilania energetycznego posiłkujemy się schodołazem.  

Przy dwóch wejściach znajdują się stanowiska ochrony pełniące również funkcje punktów informacyjnych. W holu głównym, w pobliżu wejścia znajduje się Punkt Obsługi Klienta z dostępem bez barier architektonicznych. 

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Drzwi wejściowe do budynku są oznakowane w tym zakresie. W przypadku dwóch wejść drzwi otwierają się automatycznie.

Schody są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.

W obiekcie udostępniona jest wizualizacja rozkładu pomieszczeń w formie infokiosku.

W Urzędzie jest mapa tyflograficzna partetu budynku oraz ścieżki dla osób niewidomych.

W sali konferencyjnej wydzielona jest strefa dla osób poruszających się na wózku.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób
z upośledzeniem wzroku, ( posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

Meble dostosowywane dla osób  niepełnosprawnych, np.: niskie lady i biurka, możliwość wjechania wózkiem.

W budynku są  pętle indukcyjne - w Punkcie Obsługi Klienta oraz w sali konferencyjnej nr 160.

W budynku są oznaczenia  w alfabecie Braille’a  - poręcze schodów oraz nr pomieszczeń na parterze budynku.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

 

Delegatura Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, ul.
A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk. ( do Urzędu należy jedynie fragment budynku – szósta kondygnacja w całości)

Do budynku prowadzi 1 wejście dla klientów.   Wejście znajduje się w poziomie chodnika na zewnątrz. 

Budynek posiada dwa dźwigi osobowe z komunikatami głosowymi.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.

Toaleta jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób
z upośledzeniem wzroku, ( posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza dźwigami osobowymi.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Pomieszczenia Wojewódzkiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności  Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-900 Olsztyn.
 ( do Urzędu należy jedynie fragment budynku – parter)

Do budynku prowadzi 1 wejście dla klientów.   Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.

Toaleta jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Delegatura Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie , ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

 

Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno wejście dla klientów od ul. Wojska Polskiego, dwa wejścia od strony posesji-parkingu. Do dwóch wejść prowadzą schody. Przy wejściu głównym od strony ul. Wojska Polskiego znajduje się podjazd dla wózków.

Budynek posiada dźwig osobowy, który jest po stronie PWSZ w Elblągu, ale mogą z niej korzystać klienci urzędu. Dźwig osobowy zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których pracują pracownicy urzędu.

Przy wejściu na teren Delegatury znajduje się stanowisko ochrony, pełniące funkcję punktu informacyjnego.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, drzwi wejściowe do budynku są oznakowane w tym zakresie.

Schody są oznakowane taśmą kontrastową: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Udostępnij