OPŁATA ZA WYDANIE / WYMIANĘ KARTY POBYTU - FAMI Bezpieczna przystań

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
  • OPŁATA ZA WYDANIE / WYMIANĘ KARTY POBYTU
  • 100 zł - wydanie/ wymiana karty pobytu   
  • 200 zł - za wymianę w przypadku pierwszej zawinionej utraty/zniszczenia dokumentu
  • 300 zł za wymianę w przypadku kolejnej zawinionej utraty/zniszczenia dokumentu

ULGA W OPŁACIE – 50%

 Ulga w opłacie, która wynosi 50% przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu, lub – w przypadku wydawania pierwszej karty pobytu – do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nie ukończyli 16. roku życia.

 

  • Dokumenty wymagane do pobrania opłaty ulgowej za wymianę dokumentu:

1) zaświadczenie z właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

2) zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

3) odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

 

Wpłaty należy dokonać  na rachunek:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Wydział Finansów i Kontroli

Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

NBP O/O Olsztyn 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000

z tytułu „opłata za kartę pobytu” i imię i nazwisko cudzoziemca

Udostępnij