OPŁATY SKARBOWE ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT W POLSCE - FAMI Bezpieczna przystań

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

POBYT CZASOWY

  • Opłata skarbowa w wysokości 440 zł za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
    z tytułu :

- wykonywania pracy,

- wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

- wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa – art. 139a ust. 1     

- korzystania z mobilności długoterminowej – art. 139o ust. 1

  • Opłata skarbowa w wysokości 340 zł za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu :

- prowadzenia działalności gospodarczej

- wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- podjęcia lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich,

- prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

- pobytu z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,

- pobytu z cudzoziemcem,

- okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -  gdy obecności cudzoziemca na terytorium RP wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista  (art. 181 ust. 1 pkt 2),

- inne okoliczności.

  • Opłata skarbowa w wysokości 85 zł za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu - okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- cudzoziemiec jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej (art 181 ust. 1 pkt 1)

- obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej (art. 181 ust. 1 pkt 3)

 

  • Opłata skarbowa w wysokości 170 zł za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu przedłużenia pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na pracę sezonową – art. 185a
  • Zwolnieni z opłaty skarbowej – zezwolenie humanitarne

 

POBYT STAŁY /POBYT  REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

 

  • Opłata skarbowa w wysokości 640 zł za udzielenie zezwolenia na pobyt stały / pobyt rezydenta długoterminowego UE:

UWAGA!

  • zwolnienie z opłaty przysługuje JEDYNIE w przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały gdy zezwolenie udzielane jest:

1) cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu

2) posiadaczowi Karty Polaka, zamierzającemu osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe

 

Wpłaty należy dokonać na rachunek :

 

Bank Handlowy SA.

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1,
10-101 Olsztyn 
Wydział Podatków i Opłat

Z dopiskiem: „imię i nazwisko cudzoziemca oraz rodzaj zezwolenia”

 

Udostępnij