ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY DLA OBYWATELI UKRAINY KORZYSTAJĄCYCH W POLSCE Z OCHRONY CZASOWEJ - FAMI Bezpieczna przystań

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Od dnia 1 kwietnia 2023 r. Obywatel Ukrainy korzystający w Polsce z ochrony czasowej i posiadający PESEL z adnotacją „UKR” może ubiegać się na zasadach ogólnych o udzielenie:

  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card)
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu innym niż praca lub prowadzenie działalności gospodarczej np. z tytułu połączenia z rodziną, wojewoda odmówi wszczęcia postępowania w sprawie.

Możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej jest opcjonalna. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej przez okres do 24 sierpnia 2023 r. Bazując na decyzji Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że okres pobytu uznawanego za legalny, który aktualnie kończy się 24 sierpnia br., zostanie stosownie wydłużony przynajmniej do
4 marca 2024 r.

Jeżeli zatem jesteś obywatelem Ukrainy i :

  • masz nadany numer PESEL z adnotacją „UKR” oraz
  • pracujesz w Polsce lub prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce np. wpis do CEIDG,
  • i zamiast korzystać z ochrony czasowej w Polsce wolisz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy:

- wypełnij właściwy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce (możesz zrobić to na stronie www.mos.cudzoziemcy.gov.pl), wydrukuj go, własnoręcznie podpisz imieniem i nazwiskiem i złóż do wojewody właściwego ze względu na Twoje aktualne miejsce pobytu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (440 zł praca lub 340 zł prowadzenie działalności gospodarczej). Do wniosku dołącz kopię paszportu oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL ze statusem „UKR” oraz kompletnie wypełniony załącznik nr 1 do wniosku.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/udsc/zezwolenia-na-pobyt-dla-obywateli-ukrainy-objetych-ochrona-czasowa

 

Jeżeli przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL z adnotacją
„UKR” w rejestrze umieszczono Twoje odciski palców, złożenie wniosku
o zezwolenie na pobyt czasowy nie będzie wymagało Twojej osobistej obecności

(nie trzeba ponownie oddawać odcisków palców przy składaniu wniosku). Wojewoda może jednak wezwać Cię do osobistego stawiennictwa w celu przedłożenia oryginału dokumentu podróży, a w razie udzielenia zezwolenia (pozytywnej decyzji) w celu złożenia odcisków palców, jeśli nie było możliwym umieszczenie wcześniej złożonych odcisków w osobnej bazie.

 PAMIĘTAJ!

Udzielenie Ci zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę przez Ciebie ochrony czasowej.

 

 UWAGA!

Jeżeli ubiegasz się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzisz jednoosobową działalność (wpis do CEIDG)
w postępowaniu w okresie do 24 sierpnia 2023 roku nie musisz wykazywać spełnienia warunku dochodu lub zatrudnienia.

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, i przyjechałeś do Polski przed 24-tym lutego 2022
i złożyłeś wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, ale:

  • nie spełniasz wymogów udzielenia zezwolenia ze względu na deklarowany cel pobytu,
  • nie jesteś w stanie uzasadnić pobytu dłuższego niż 3 miesiące,
  • złożyłeś wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywasz na tym terytorium nielegalnie,

w okresie do 24 sierpnia 2023 r. – możesz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku, licząc od dnia wydania decyzji.

Udostępnij