OBYWATELE UKRAINY - LEGALNA PRACA - FAMI Bezpieczna przystań

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Wszyscy obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Jedynym warunkiem legalnego wykonywania pracy jest powiadomienie przez Twojego pracodawcę powiatowego urzędu pracy o podjęciu przez Ciebie pracy  w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Ciebie pracy, za pośrednictwem systemu praca.gov.pl
W przypadku zmiany pracodawcy wystarczy tylko zgłoszenie od nowego pracodawcy.

MOŻESZ LEGALNIE PRACOWAĆ U KAŻDEGO PRACODAWCY W POLSCE BEZ DODATKOWYCH ZEZWOLEŃ JEŻELI:

  • jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz legalnie w Polsce oraz masz ważny tytuł pobytowyalbo
  • jesteś obywatelem Ukrainy i przybyłeś legalnie na terytorium Polski w okresie 
    od 24 lutego 2022 rokuz terenu Ukrainy i deklarujesz zamiar pozostania w Polsce albo
  • jesteś współmałżonkiem obywatela Ukrainy posiadającym obywatelstwo innego kraju i  przybyłeś  do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. oraz chcesz pozostać w Polsce.

Jakie obowiązki ma Twój pracodawca ?

Pamiętaj, że pracodawcę dotyczą wszystkie obowiązki związane z zatrudnieniem, czyli:

  • wypłacane Ci wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna lub minimalna stawka godzinowa za pracę,
  • pracodawca musi zawrzeć z Tobą umowę pisemną, która uwzględnia warunki zawarte w powiadomieniu złożonym do urzędu pracy,
  • pracodawca przed podpisaniem umowy powinien dołączyć do niej tłumaczenie na zrozumiały dla ciebie język
  • pracodawca powinien zgłosić Cię do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez Ciebie pracy.

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o pracę
wynosi 3490 zł brutto do 30.06.2023 r.  Od 1.07.2023 r. będzie wynosić 3600 zł brutto.

W 2023 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł brutto do 30.06.2023 r.
Od 1.07.2023 r. minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 23,50 zł brutto. 

WAŻNE!

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy i przybyłeś na terytorium Polski z terytorium Ukrainy
w okresie od 24 lutego 2022 roku, korzystasz w Polsce z ochrony czasowej. Twój pobyt uznawany jest za legalny do 24 sierpnia 2023 roku.

PAMIĘTAJ!  Jeżeli wyjedziesz z Polski na dłużej niż 1 miesiąc - utracisz prawo legalnego pobytu.

Udostępnij