OBYWATELE UKRAINY – LEGALNY POBYT W POLSCE - FAMI Bezpieczna przystań

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r. Ustawa dokonująca zmian w aktualnych przepisach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 27 czerwca br.

Szczegóły pod linkiem

https://www.gov.pl/web/udsc/wydluzenie-okresu-legalnego-pobytu-obywateli-ukrainy-objetych-ochrona-czasowa

Szczegółowe informacje dotyczące specjalnych środków przedłużania pobytu znajdziesz na stronie:

 

 

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego kraju, korzystasz w Polsce z ochrony czasowej i Twój pobyt jest uznawany za legalny do 4 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat ochrony czasowej na mocy ustawy specjalnej znajdziesz na stronie:

https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/informacje/ochrona-czas-specjalna/Wprowadzenie

 

UWAGA!

Z OCHRONY CZASOWEJ NIE KORZYSTASZ JEŻELI POSIADASZ:

  • zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • status uchodźcy
  • ochronę uzupełniającą
  • zgodę na pobyt tolerowany

oraz jeżeli:

  • złożyłeś w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej
  • zadeklarowałeś zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Jeśli zatem przebywasz w Polsce na jednej z wyżej wymienionych podstaw, możesz kontynuować swój legalny pobyt w okresie ważności posiadanego przez Ciebie zezwolenia.

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, na podstawie wizy lub wjechałeś w ruchu bezwizowym, Twój pobyt w Polsce jest uznawany za legalny do 4 marca 2024 r. nawet jeżeli okres ważności ww. dokumentów upływa przed datą 4 marca 2024 r.

Pobyt uznawany za legalny na mocy ustawy specjalnej nie jest równoznaczny z przedłużeniem którejkolwiek z wiz czy dokumentów, czy przedłużeniem dopuszczalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od dalszego pobytu na terytorium Polski. Wyjazd z tego terytorium spowoduje, że nie będziesz mógł powołać się na to uprawnienie jako samoistny tytuł do ponownego wjazdu do Polski.

Jeżeli nie nabyłeś  uprawnień do ochrony czasowej w trakcie pobytu uznawanego za legalny, możesz wystąpić do odpowiedniego wojewody z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Zapoznaj się z zasadami udzielania tego zezwolenia, a także zezwoleń udzielanych bezterminowo.

Szczegółowe informacje dotyczące specjalnych środków przedłużania pobytu znajdziesz na stronie:

Udostępnij